Σπιθάρι – Marathon Project

H Ομάδα

H Σπιθάρι-Μarathon project είναι μια ομάδα 6 ατόμων στο Μαραθώνα που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης Οικοκοινότητας. Στόχος είναι η διατροφική, ενεργειακή και στεγαστική αυτάρκεια και όραμα η δημιουργία δικτύου Οικοκοινοτήτων αυτάρκειας με εσωτερική αυτόνομη οικονομία. Μέχρι στιγμής καλυπτόμαστε μερικώς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε ξεκινήσει καλλιέργειες μικρής κλίμακας με τη μέθοδο της Φυσικης καλλιέργειας, πτηνοτροφία μικρής κλίμακας είναι σε εξέλιξη και έχουμε κατασκευάσει ένα πλήρες ξυλουργικό εργαστήριο που μπορεί σε ένα βαθμό να χρησιμεύσει και για σιδηρουργικές εργασίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6959059815 (Φώτης) ή να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας από το fbgroup «WakingLife» όπου μπορείτε να βρείτε και φωτογραφικό υλικό του χώρου.

To Project

Η ομάδα Σπιθάρι-Marathon Project θεωρεί το concept του OSE ως εξαιρετικά σημαντικό το οποίο θα μπορέσει να επιταχύνει τη δημιουργία δικτύου Οικοκοινοτήτων στην Ελλάδα που είναι και το ζητούμενο. Για το λόγο αυτό θα επιχειρήσουμε να κατασκευάσουμε το CEB press στο χώρο των εγκαταστάσεων μας. Το CEB press μπορεί να κατασευάσει «τούβλα» από απλό αργιλικό χώμα με πολύ γρήγορο ρυθμό (http://vimeo.com/34354188). Ζητούμενο στη φάση αυτή είναι η σύσταση μιας ομάδας ανθρώπων-κυρίως μηχανικών ή μηχανολόγων που θα προχωρήσουν στη υλοποίηση του project αυτού με δεδομένο τον χώρο και τα εργαλεία που διαθέτουμε. Σημειώνεται ότι το Project αυτό χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από μέλος της εν συστάση ομάδας μας. Καλούμε λοιπόν όποιον θεωρεί το project αυτό σημαντικό και υλοποιήσιμο να έρθει σε επαφή μαζί μας για να το προχωρήσουμε άμεσα.

Χρειαζόμαστε: Μηχανικούς & Μηχανολόγους για την περιοχή του Μαραθώνα.