Ομάδες Εργασίας

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι στόχοι, οι δραστηριότητες, οι εργασίες και οι ανάγκες κάθε ομάδας και οικο-κοινότητας που ενδιαφέρετε για την κατασκευή μηχανημάτων βασισμένων στα σχέδια Ανοιχτού Κώδικα του Open Source Ecology.

Advertisements