Ανοικτή Εκπαίδευση & Δια Βίου Παιδεία

Khan Academy : Απλά απερίγραπτο…Μάθετε, Παρακολουθήστε, λύστε…


MIT Open Courses : Παρακολουθήστε ολόκληρες πανεπιστημιακές διαλέξεις!

 

Duolingo : Μάθετε νέες γλώσσες καθός μεταφράζετε το ίντερνετ!

Advertisements